Bitka na Soči

Najstrašnije bitke I rata na talijanskoj bojišnici

Svih dvanaest bitaka na Soči tijekom Prvog svjetskog rata činile su obostranu ratnu kampanju talijanskih, jednako kao i austro-ugarskih snaga na talijanskoj bojišnici i predstavljaju težište borbenih aktivnosti na tom dijelu globalnog europskog ratišta.

Naime, iako je bila u savezništvu s Njemačkom i Austro-Ugarskom, Italija je odmah po zbijanju rata objavila neutralnost, tumačeći to nespremnošću za rat, uz stalno isticanje kako Trojni savez i Vojna konvencija iz 1913. godine prvenstveno imaju obrambeni karakter. Pri tome, uvjeravala je Njemačku i Austro-Ugarsku u svoju blagonaklonost, postavljajući svoje teritorijalne zahtjeve (naročito na Balkanu, čemu se energično suprotstavljala Austro-Ugarska). Međutim, istovremeno je pregovarala i sa silama Antante, nastojeći svoju neutralnost (ili pristupanje jednom od zaraćenih blokova), što bolje iskoristiti za ostvarenje svojih teritorijalnih aspiracija.

Nakon što su joj Londonskim ugovorom od 23. svibnja 1915. godine obećani znatni teritorijalni dobitci (između ostaloga, i na korist značajnih teritorija na području Hrvatske), 1915. Kraljevina Italija je napustila Trojni savez i objavila rat Austro-Ugarskoj. Napadi na austrougarsku crtu počeli su u lipnju i trajali su do kraja godine bez uspjeha.

U 1916. bilo je manjih teritorijalnih pomaka na objema stranama, te talijanske snage nisu u nizu od 12 bitaka na Soči uspijevale probiti austrijsku obranu. Uz strahovite napore i gubitke su naposljetku ipak uspjeli osvojiti Goricu, a u rujnu 1917. prešli su na lijevu obalu Soče i ugrozili Ljubljanu. Međutim su početkom studenog 1917. godine iscprljene austrougarske i njemačke snage krenule u protofenzivu i u Bitci kraj Kobarida potpuno probile talijansku crtu i prodrle do rijeke Piave, oko 100 kilometara u dubinu talijanskog državnog teritorija.

Austrougarski pokušaj proboja Piave u lipnju 1918. nije uspio. Potkraj listopada Talijani su prešli u ofenzivu i bitci kod Vittoria Veneta razbili austrougarske snage i zarobili njihovih čak 448 tisuća vojnika, te veći dio zaliha vojnog materijala. Nakon toga je 3. studenog potpisano primirje.

Prijedlog za slušanje

Sjeverna Irska
Sjeverna Irska Sjeverna Irska je dio Ujedinjenog Kraljevstva na sjeveroistoku otoka Irske, različito opisana kao zemlja, pokrajina ili regija. Sjeverna Irska nastala je 1921. godine, kada je Irska podijeljena između Sjeverne Irske... 880 views
Put putnici i putovanja u Starom vijeku
Put putnici i putovanja u Starom vijeku Promet je u starom vijeku, a tako i danas, bio jedan od najznačajnijih faktora vezanih za putovanje. Da bi ljudi u starom vijeku mogli putovati stare civilizacije su razvijale i unaprijeđivale promet. Kako su se sve 4 ... 1400 views
Povijest Britanije
Povijest Britanije Tijekom 20. stoljeća Velika Britanija je doživljavala brojne promjene. Veći dio njezinog carstva postao je nezavisan, izgubila je vlast u većem dijelu Irske i vodila borbu protiv ekonomskog nazadovanja. Krajem 20.... 1043 views