Damir Grubiša

Damir Grubiša

Damir Grubiša

rođen je 1946. godine u Rijeci, od oca Hrvata i majke Talijanke. Studirao je pravo i političke znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je magistrirao i doktorirao političke znanosti. Nakon toga je specijalizirao međunarodne odnose na CUNY – City University of New York, mirovne studije na Universite' de Paix u Namouru (Belgija) i ljudska prava u Austrijskom centru za mir u Stadtschleiningu (Austrija).

Predavao je komparativnu politiku i talijansko društvo i institucije na Sveučilištu u Rijeci, te europske studije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Bio je član Seminara o tranziciji jugoistočne Europe na Columbia University u New Yorku, te guest lecturer i visiting professor na Sveučilištima Talahassee i Notre Dame (SAD), Bradford (Velika Britanija), Paris 2 (Francuska), Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Bologna.

Obnašao je razne dužnosti u hrvatskoj državnoj upravi te posjeduje bogato iskustvo u diplomaciji, koje je stekao kao direktor Centra za kulturu i informiranje bivše Jugoslavije u New Yorku i ataše za tisak jugoslavenskog izaslanstva pri UN-u, šef kabineta jugoslavenskog ministra vanjskih poslova, a zatim šef kabineta hrvatskog ministra vanjskih poslova, dužnost koju je obnašao istodobno s onom pročelnika Odjela za analitiku i planiranje hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova.

Autor je brojnih knjiga o renesansnoj političkoj misli, o suvremenoj politici i o Europskoj uniji, a također je uredio hrvatsko izdanje izabranih djela Niccoloa Machiavellija. Pokretač je časopisa Argumenti i glavni urednik časopisa Politička misao. Surađivao je s mnogim listovima, među kojima je i riječki dnevnik Novi list za koji je priloge pisao redovno tijekom deset godina suradnje.


 Klikom na tag ispod možete vidjeti sve emisije ovog sugovornika.