Konferencija u Jalti

Kako završiti II svjetski rat?

Jaltska konferencija, sastanak predstavnika SAD-a, SSSR-a i Velike Britanije, održan u Jalti na Krimu od 4. II. do 11. II. 1945 (zvan i Krimska konferencija). SAD je predstavljao F. D. Roosevelt, SSSR J. V. Staljin, a Veliku Britaniju W. Churchill.

Održana je radi usklađivanja završnih vojnih operacija protiv snaga Trećeg Reicha i Japana, te radi dogovora o poratnim geopolitičkim i drugim pitanjima. Postignut je sporazum o podjeli Njemačke na okupacijske zone (uz demobilizaciju, denacifikaciju i plaćanje ratne štete) te o granicama Poljske i osnutku njezine vlade. Objavljena je Deklaracija o slobodnoj Europi te dogovorena suradnja u politici prema oslobođenim državama. Posebnim tajnim protokolom utvrđeno je da će nakon završetka rata u Europi SSSR zaratiti s Japanom te da će zauzvrat dobiti južni Sahalin, Kurilsko otočje i pomorsku bazu Port Arthur. Nastavljeni su dogovori o stvaranju međunarodne organizacije (UN) za održavanje mira i sigurnosti. Raspravljalo se i o prilikama u Jugoslaviji, pa je dogovoreno da novu jugoslavensku vladu sastave J. Broz i predstavnik jugoslavenske emigrantske vlade u Londonu I. Šubašić. Predviđeno je i da se u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije ( AVNOJ) uključe politički nekompromitirani članovi bivše jugoslavenske skupštine. Rad Jaltske konferencije nastavljen je na Potsdamskoj konferenciji, održanoj u srpnju i kolovozu 1945.

Urednici: Lada Džidić i Dario Špelić

Voditelj: Tvrtko Jakovina

Emitirano: 16.03.2015.

Konferencija u Jalti - link

Skini emisiju

Preporuka sa Povijesti četvrtkom: Iskrcavanje u Normandiji

Preporuka sa Povijesti četvrtkom: Market garden