Moć

Control freaks

 

Moć je mjera sposobnosti osobe da kontrolira okolinu oko sebe, uključujući ponašanje drugih ljudi. Pojam autoritet često se koristi za moć, koju društvena struktura doživljava kao legitimnu. Moć se može smatrati zlom ili nepravednom, ali se njezina primjena prihvaća kao endemska za ljude kao društvena bića.

Korištenje moći ne mora uključivati prisilu (silu ili prijetnju silom). U jednoj krajnosti, više nalikuje onome što svakodnevni govornici engleskog nazivaju "utjecaj", iako neki autori prave razliku između moći i utjecaja - načina na koji se moć koristi (Handy, C. 1993. Razumijevanje organizacija).

Velik dio sociološke rasprave o moći vrti se oko pitanja omogućavajuće prirode moći. Sveobuhvatan prikaz moći može se pronaći u Steven Lukes Power: A Radical View gdje on raspravlja o tri dimenzije moći. Dakle, moć se može promatrati kroz različite oblike ograničenja ljudskog djelovanja, ali i kao ono što čini djelovanje mogućim, iako u ograničenom opsegu. Velik dio ove rasprave povezan je s djelima francuskog filozofa Michela Foucaulta (1926.-1984.), koji, slijedeći talijanskog političkog filozofa Niccolòa Machiavellija (1469.-1527.), vidi moć kao "složenu stratešku situaciju u određenom društvu [društvenom kontekstu]". Budući da je duboko strukturalan, njegov koncept uključuje i ograničenja i mogućnosti. Za čisto omogućavajući (i voluntaristički) koncept moći pogledajte radove Anthonyja Giddensa.

Prijedlog za slušanje

Marokanske krize
Marokanske krize Marokanska krize su u stvari francusko-njemački sukob oko Maroka. Francuska je pokušala pretvoriti Maroko u svoj protektorat,ali se Njemačka usprotivila i zaprijetila ratom. Budući da ni jedna strana nije bila spremna ... 1924 views
Frankfurtski institut za društvena istraživanja
Frankfurtski institut za društvena istraživanja Izraz "Frankfurtska škola" nastao je neformalno kako bi opisala mislitelje povezane s Frankfurtskim institutom za društvena istraživanja. Institut za društvena istraživanja (Institut für Sozialforschung) osnovali su 19... 960 views
Abu Nidal
Abu Nidal Abu Nidal, čije ime znači "Otac borbe" rođen je kao Sabri Khalil al-Banna i bio je utemeljitelj Revolucionarnog vijeća palestinske organizacije Fatah. Bila je to odmetnička organizacija znana i kao ANO – Abu Nidalova O... 1527 views