Naftna kriza 1973.

Naftni šok koji je promijenio svijet

Izraelske obrambene snage 16. listopada 1973. prešle su preko Sueskog kanala i stupile su na afrički kontinent. Iza njih je na poluotoku Sinaju ostala opkoljena 3. armija egipatske vojske.

Jomkipurski rat počeo je 6. listopada i u početku se činilo da će Izrael pretrpjeti težak poraz. Ali, izraelska vojska uspjela je zaustaviti prodore egipatske i sirijske vojske i, uz obilnu američku vojnu pomoć, krenula je u protunapad. Na dan kada su izraelske trupe prodrle na afrički kontinent zemlje članica OPEC-a, Organizacije zemalja izvoznica nafte, objavile su, da će povećati cijenu nafte i u isto vrijeme smanjiti njezinu proizvodnju. To će dovesti do skoka cijene nafte s nešto više od tri dolara za barel, kolika je bila uoči izbijanja Jomkipurskog rata, na 12 dolara za barel, koliko je iznosila početkom 1974.

Kako je došlo do tog naftnog šoka? Kako je on promijenio svijet?

S prof. dr. sc. Igorom Dekanićem sa Zavoda za naftno inženjerstvo, RGN fakulteta u Zagrebu, u studiju razgovara urednik i voditelj Dario Špelić. A o ovoj temi kroz emisiju govore i novinar i publicist Tihomir Ponoš i povjesničar i politolog dr. sc. Boris Havel.

Urednik: Lada Džidić i Dario Špelić

Voditelj: Dario Špelić

Emitirano: 02.03.2015.

Naftna kriza 1973. - link

Skini emisiju

Preporuka sa Povijesti četvrtkom: Povijest nafte od 1973. do 1979.

Preporuka sa Povijesti četvrtkom: Povijest nafte kroz Drugi svjetski rat do naftnih kriza sedamdesetih