Svi tagovi emisije "Povijest četvrtkom"

1 emisija

Naziv
1066.
1913. – godina uoči Prvog svjetskog rata
1968. godina - Praško proljeće
1968. godina - Studentski pokreti
90 godina Hrvatskog radija
Abu Nidal
Adolf Eichmann
Adorno - Minima Moralia
Afganistan
Alkibijad
Alžirska revolucija
Američki predsjednički izbori
Amilcar Cabral
Anabaza
Anarhija, država, utopija
Andrija Štampar
Anžuvinci na ugarsko-hrvatskom prijestolju
Arapsko proljeće
Balkanski ratovi
Bečki kongres 1815.
Benito Mussolini
Berlinski zračni most
Bitka kod Lepanta
Bitka kod Sigeta
Bitka na Mohačkom polju
Braća Horvat
Brazilsko carstvo
Carl Schmitt
Carlos
Carlos Marighela
Čehoslovačka Povelja 77 i Baršunasta revolucija
Cezar
Clausewitz o ratu
Crna smrt - epidemije kuge
Deklaracija neovisnosti
Delmati
Dioklecijan
Dionizije
Doba tirana
Egipat
Elizabetinska slika svijeta
Georg Lukacs, Povijest i klasna svijest
Gorbačov – Zadnji generalni sekretar KPSS
Grci na Jadranskom moru
Grčka kolonizacija
Homo sapiens
Hrvoje Vukčić Hrvatinić
Indija i Jawaharlal Nehru
Intelektualci između dva rata
Iranska talačka kriza
Iskrcavanje u Normandiji
Italija, izbori 1948
Ivan Karlović
Izbori u staroj Grčkoj i Rimu
Izbori u Starom vijeku
Izbori u Velikoj Britaniji
Izborna kampanja
Jadran u doba rimske vladavine
John Stuart Mill
Kacijanerova vojna
Kambodža 1978.
Karlo Veliki
Katalonija
Komunistički manifest
Konferencija u Jalti
Konstantin Veliki
Kriza u Iranu 1979. - 1980.
Kubanska revolucija
Kuga 1348.
Kuga u Dubrovniku
Libanonski građanski rat
Lisandar
Magna Carta
Marija Terezija i rat za austrijsko naslijeđe
Marko Aurelije i Komod
Massoud
Meksičko-američki rat
Minojska civilizacija
Mitridat VI Eupator
Mladen II Bribirski
Moderni samoubilački terorizam
Naftna kriza 1973.
Napad na Pearl Harbor
Nestanak Petra Krešimira IV.
Nikola Tesla
Njemačka Weimarska Republika
Nogomet i politika
O toleranciji
O vampirima kroz povijest
Obitelj Jagelovića na hrvatskom prijestolju
Oktobarska revolucija
Operacija Barbarossa
Opijumski ratovi u Kini
Oružje odmazde
Otkriće Troje
Otmica ministara OPEC-a
Otmice zrakoplova
Otto von Bismarck
Pad carstva Inka – Bitka kod Cajamarce 1532.
Pad šaha Reze Pahlavija 1979. i Islamska revolucija