Sedam sestara

Sedam sestara su sedam povijesnih naftnih kompanija koje su imale ogroman utjecaj na razvoj i širenje industrije nafte.

“Big Oil” je naziv koji se zbirno koristi kad se govori o sedam najvećih svjetskih naftnih i plinskih kompanija kojima se trguje na burzama i u vlasništvu su investitora, također poznatih kao supermajors (supervelikani). Pojam, posebno u Sjedinjenim Državama, naglašava njihovu ekonomsku moć i utjecaj na politiku. Big Oil se često povezuje s lobijem fosilnih goriva i također se koristi za označavanje industrije u cjelini na pežorativni ili pogrdni način.

Izvori se sukobljavaju oko današnjeg sastava Big Oila, iako su tvrtke koje se najčešće spominju kao supermajori ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, Eni i TotalEnergies, a ConocoPhillips je također često bio uključen prije nego što je svoje nizvodno poslovanje odvojio od Phillipsa 66. Fraza "Super-Major" proizašla je iz izvješća koje je objavio Douglas Terreson iz Morgan Stanleya u veljači 1998. Izvješće je predviđalo znatnu fazu konsolidacije "Major" naftnih kompanija koja će rezultirati grupom dominantnih "Super-Major" entiteta. Big Oil je ranije obuhvaćao sedam povijesnih naftnih kompanija koje su formirale Konzorcij za Iran; takvih "sedam sestara" bile su Anglo-Persian Oil Company (prethodnik BP-a), Shell plc, tri Chevronova prethodnika (Standard Oil of California, Gulf Oil i Texaco) i dva ExxonMobilova prethodnika (Jersey Standard i Standard Oil iz New Yorka).

Izraz, analogan drugima kao što su Big Steel, Big Tech i Big Pharma koji opisuju industrije kojima dominira nekoliko divovskih korporacija, populariziran je u tisku kasnih 1960-ih. Danas se često koristi za specifično označavanje sedam najvažnijih naftnih kompanija. Upotreba izraza u popularnim medijima često isključuje nacionalne proizvođače i naftne kompanije OPEC-a koji imaju mnogo veću globalnu ulogu u određivanju cijena nego supermajori. Dvije kineske naftne kompanije u državnom vlasništvu, Sinopec i China National Petroleum Corporation, kao i Saudi Aramco, imale su veće prihode 2022. od bilo koje naftne kompanije u vlasništvu investitora.

Sedam sestara

Sugovornik: Igor Dekanić

98.9 MB

Skini