Marokanske krize

Sukobi Francuske i Njemačke oko Maroka

Marokanska krize su u stvari francusko-njemački sukob oko Maroka. Francuska je pokušala pretvoriti Maroko u svoj protektorat,ali se Njemačka usprotivila i zaprijetila ratom. Budući da ni jedna strana nije bila spremna za rat nađen je kompromis. Maroko je ostao nezavisan,ali pod utjecajem Francuske. Druga marokanska kriza je također završena dogovorom. Francuska je dobila protektorat nad Marokom,ali je Njemačkoj ustupila dio kolonije Kongo.

Zbog marokanskih kriza (1905/6. i 1911.), u kojima Njemačka nije ostvarila svoje ciljeve (tj. dominaciju u Maroku), 1912. ona je još više ojačala svoje pomorske snage i počela povećavati ukupnu vojsku. U tome su je neizbježno slijedile sve kontinentalne velesile.

Prijedlog za slušanje

Kulturna revolucija
Kulturna revolucija Velika proleterska kulturna revolucija ili Kulturna revolucija je bio masovni nasilni pokret koji je uzrokovao društveni, politički i ekonomski kaos u Narodnoj Republici Kini. Kulturna revolucija je započela godine 196... 875 views
Bizant
Bizant Bizant je bio antički grčki grad na mjestu koje je kasnije postao Konstantinopol (Carigrad i na kraju današnji Istanbul). Osnovali su ga grčki kolonisti s Megara u 657. godini prije Krista. Grad je obnovljen i postao j... 1530 views
Doba tirana
Doba tirana Trideset tirana (latinski: Tyranni Triginta) je naziv za trideset rimskih vojskovođa, političara i velikodostojnika koji se u Historiji Augusti navode kao uzurpatori za vladavine cara Galijena. Popis ustvari sadrži ... 953 views