18. i 19. stoljeće - pregled raspoloživih emisija

 

Na slici: detalj slike Antoine Watteau

Tijekom 18. stoljeća elementi prosvjetiteljskog mišljenja kulminirali su američkom, francuskom i haićanskom revolucijom. Tijekom stoljeća trgovina robljem i trgovina ljudima proširili su se na globalnoj razini. Revolucije su počele osporavati legitimitet monarhijskih i aristokratskih struktura moći, uključujući strukture i uvjerenja koja su podržavala trgovinu robljem. Počela je Britanska industrijska revolucija koja je dovela do radikalnih promjena u ljudskom društvu i okolišu.
To je razdoblje poznato i kao "stoljeće svjetla" ili "stoljeće razuma". U kontinentalnoj Europi filozofi su sanjali o svjetlijem dobu. Za neke se ovaj san pretvorio u stvarnost Francuskom revolucijom 1789. godine, iako je to kasnije kompromitirano ekscesima vladavine terora. U početku su mnoge europske monarhije prihvaćale prosvjetiteljske ideale, ali su se nakon Francuske revolucije bojale gubitka moći i formirale široke koalicije za kontrarevoluciju.
Glazba 18. stoljeća uključuje djela karakteristična za razdoblje kasnoga baroka (uključujući Johanna Sebastiana Bacha i Georgea Friderica Handela) i klasično razdoblje (uključujući Josepha Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta).
Osmansko je Carstvo doživjelo neviđeno razdoblje mira i gospodarske ekspanzije, ne sudjelujući ni u jednom europskom ratu od 1740. do 1768. Posljedica toga je da carstvo nije bilo izloženo europskim vojnim dostignućima tijekom Sedmogodišnjeg rata (1756–1763). Vojska Osmanskog Carstva zato je zaostala i pretrpjela poraze od Rusije u drugoj polovici stoljeća.
Europska kolonizacija Amerike i drugih dijelova svijeta pojačala se i povezane masovne migracije ljudi postajale su sve veće kako se nastavilo Doba jedra. Velika Britanija postala je velika svjetska sila francuskim i indijskim ratom 1760 -ih i osvajanjem velikih dijelova Indije, osobito Bengala. Međutim, Britanija je izgubila mnoge svoje sjevernoameričke kolonije nakon Američke revolucije i indijanskih ratova. U Sjevernoj Americi poraz Britanaca rezultirao je stvaranjem neovisnih Sjedinjenih Država.
U središnjoj Aziji Nader Shah vodio je uspješne vojne kampanje i velike invazije koje su dovele do osnivanja Durranijskog carstva. Na indijskom potkontinentu, smrt mogulskog cara Aurangzeba označila je kraj srednjovjekovne Indije. Pobjeda Britanske istočnoindijske tvrtke nad bengalskim Nawabom i njihovim francuskim saveznicima u bitci za Plassey uzrokovala je deindustrijalizaciju Bengala. Britanska invazija proširila se na veći dio južne Azije.
U 19. stoljeću došlo je do velikih društvenih promjena; ropstvo je ukinuto, a Prva i Druga industrijska revolucija (koje se također preklapaju s 18. odnosno 20. stoljećem) dovele su do masovne urbanizacije i znatno veće razine produktivnosti, profita i prosperiteta. Islamska barutna carstva formalno su raspuštena, a europski imperijalizam doveo je veliki dio južne Azije, jugoistočne Azije i gotovo cijelu Afriku pod kolonijalnu vlast.
Dogodio se kolaps Španjolskog i Zulu kraljevstva, Prvog francuskog, Svetog rimskog i Mogulskog carstva. To je utrlo put rastućem utjecaju Britanskog Carstva, Ruskog Carstva, Sjedinjenih Država, Njemačkog Carstva (koje je u biti zamijenilo Sveto Rimsko Carstvo), Drugog Francuskog Carstva, Kraljevstva Italije i Meiji Japana. Nakon poraza Francuskog Carstva i njegovih indijanskih saveznika u Napoleonovim ratovima, Britansko i Rusko carstvo uvelike su se proširila, postajući vodeće svjetske sile. Osmansko carstvo prošlo je kroz razdoblje zapadnjaštva i reformi poznato kao Tanzimat, uvelike povećavajući njihovu kontrolu nad svojim temeljnim teritorijima u Anadoliji i na Bliskom istoku, dok su gubili na Balkanu, u Egiptu i sjevernoj Africi.
Na indijskom potkontinentu su države poput Kraljevstva Mysore i njegovih francuskih saveznika, Bengalskog Nawaba, Carstva Maratha, Sikhskog carstva i kneževskih država Nizama u Hyderabadu pretrpjele veliki pad. Oni su pokušali tzv. indijsku pobunu 1857. godine. Britanija je vladala morima i petinom kopna, tijekom post-Napoleonovog doba nametnula je ono što je postalo poznato kao Pax Britannica, što je dovelo do neviđene globalizacije i ekonomske integracije u velikim razmjerima.
 

 • 1913. – godina uoči Prvog svjetskog rata

  Europa uoci izbijanja prvog svijetskog rata. Mnogi su mislili da je rat nemoguć, a ako i dođe do njega, kratko će potrajati.

 • Afganistan

  Godine 1838. britanska vojska krenula je iz Indije u pohod na tu zemlju. Cilj je bio zamijeniti jednog vladara, Dosta Muhameda, s drugim, Shahom Shojom.

 • Anarhizam

  Anarhizam je politička filozofija ili skupina učenja i stavova usmjerenih na odbacivanje bilo kakvog oblika prisilne vlasti (misli se "države") i podržavanje njenog ukinuća. Termin "anarhizam" je izveden iz grčke riječi αναρχία ("bez vladara"). Stoga je "anarhizam", u svom najširem značenju, vjerovanje da su svi oblici

  ...
 • Balkanski ratovi

  U Trećoj povijesti razgovaramo o Prvom i Drugom balkanskom ratu, njihovim uzrocima, kronologiji od osnivanja Balkanskoga saveza te pretenzijama članica Saveza na teritorij oslabljenoga Osmanskoga Carstva.

 • Bečki kongres 1815.

  Beč je početkom 1815. bio središte svijeta. Nakon konačnog poraza francuskog cara Napoleona Bonapartea kod Waterlooa u današnjoj Belgiji, o novom svjetskom poretku u Beču su pregovarali vodeći diplomati.

 • Borba za prevlast u Europi

  Europske revolucije iz 1848, poznata u nekim zemljama kao proljeće naroda, ustvari je niz političkih sukoba u cijeloj Europi. To se pretvorilo u najrasprostranjeniji revolucionarni val u europskoj povijesti. To je za duži niz godina otvorilo pitanje: tko će ostvariti prevlast u Europi 19. st. i kakva će biti ta Europa

  ...
 • Brazilsko carstvo

  Godina 1808. Bježeći pred Napoleonovom vojskom, portugalska kraljevska kuća Braganzas, Kraljica Marija I. i njezin sin i regent budući kralj Ivan VI., zajedno s kraljevskom obitelji, plemstvom i Vladom preselili su se u Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tako postaje sjedištem cijelog Portugalskog

  ...
 • Clausewitz o ratu

  Carl Philipp Gottfried von Clausewitz bio je njemački vojnik i vojni teoretičar koji je naglašavao razna moralna gledanja na rat. Njegov najistaknutiji rad,” Vom Kriege” (O ratu), objedinio je sve te poglede u izuzetno zanimljivo djelo.

 • Crna smrt - epidemije kuge

  Doba kuge (Crna Smrt ili Crna kuga) naziv je za period jedne od najrazoritijih pandemija u povijesti čovječanstva. Započevši u jugozapadnoj Aziji proširila se u Europu kasnih 1340-ih gdje je (mnogo kasnije, u 18. st) i dobila ime Crna Smrt (lat. mors atra). Konačan broj smrti koje je ta pandemija izazvala diljem svijeta procjenjuje

  ...
 • Deklaracija neovisnosti

  Jefferson, Thomas, američki pravnik, državnik, pisac i arhitekt (Shadwell, 13. IV. 1743 -- Monticello, posjed kraj Charlottesvillea, 4. VII. 1826).

 • Dijamanti i Afrika

  Afrika je jedno od velikih središta proizvodnje dijamanata točnije, proizvodnjom dijamanata se bave Angola, Botswana, Centralna Afrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Obala Bjelokosti, Liberija, Namibija, Republika Kongo, Sierra Leone, Južnoafrička Republika i Tanzanija.

 • Država

  Država je organizirana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sustavom. Države mogu biti suverene ili mogu biti članovi savezne države, odnosno federacije u kojoj je savezna država nositelj suverenosti. Vlade konstitutivnih država u federaciji mogu imati ovlasti neovisno o federalnoj vlasti. Često su te države postojale prije

  ...
 • Francuska revolucija

  Francuska građanska (buržoaska) revolucija započela je 1789. godine, a trajala do 1795., po nekima i 1799. godine. Najveće je dostignuće toga procesa ukidanje feudalnih odnosa u Francuskoj i u velikom broju ostalih europskih zemalja. Sve prijašnje revolucije imale su drukčije osobine. Ova je revolucija nešto posve radikalno, te označava

  ...
 • Friedrich Engels

  Friedrich Engels (Barmen, 28. studenog 1820. - London, 5. kolovoza 1895.) njemački sociolog, filozof i revolucionar. Najbliži suradnik Karla Marxa.

 • G. W. F. Hegel

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27. kolovoza, 1770. - Berlin 14. studenog, 1831.) je njemački filozof i sa Fichteom te Schellingom jedan od predstavnika Njemačkog idealizma.

  Hegel je utjecao na pisce široko različitih položaja uključujući njegove poklonike (Bauer, Marx, Bradley, Sartre, Küng) i njegove kritičare (Schelling, Kierkegaard,

  ...
 • Habsburgovci

  Habsburgovci, jedna od najstarijih dinastija u Europi, nazvana po posjedu Habichtsburg (švicarski kanton Aargau). Potječu od grofa Guntrama (u. oko 950), čiji su potomci već u XI. st. držali velike posjede u Alsaceu.

 • Indijanci

  Indijanci je kolektivni naziv za prastanovnike Amerike, raznorazne narode mongoloidnog izgleda raširene od arktičke Kanade i Aljaske do Ognjene zemlje (Tierra del Fuego) u Čileu i Argentini. Međusobno se razlikuju po jezicima, kulturi i fizičkom izgledu. Većinom su to bila lovačko-sakupljačka društva kao Nambikwara i Ges iz Brazila ili Shoshoni iz

  ...
 • John Stuart Mill

  John Stuart Mill (20. svibnja 1806. – 8. svibnja 1873.), britanski filozof, jedan od najutjecajnih zagovornika utilitarističke teorije u filozofiji i ekonomiji. Millovo obrazovanje od najranijeg djetinjstva bilo je pod snažnim utjecajem njegova oca Jamesa Milla, filozofa, povjesničara i ekonomista podrijetlom iz Škotske, i kruga očevih

  ...
 • Kapital

  U svojem glavnom radu “Kapital -  Kritika političke ekonomije” (1867.), Karl Marx tvrdi da je glavna  motivirajuća sila kapitalizma u iskorištavanju rada, čiji je neplaćeni dio glavni izvor viška vrijednosti. Vlasnik sredstava za proizvodnju može potraživati ​​pravo na ovaj višak vrijednosti jer je zakonom i poretkom kapitalizma zaštićen u

  ...
 • Karl Marx

  Karl Heinrich Marx (Trier, Njemačka 5. svibnja 1818. – London, 14. ožujka 1883.), njemački filozof, ideolog komunističkoga i socijalističkoga pokreta.
  Karl Heinrich Marx bio je utjecajan njemački filozof, politički ekonomist, te revolucionar, osnivač Međunarodnog saveza radnika ili Prve Internacionale. Iako je doktorirao filozofiju, puno se

  ...
 • Katalonija

  Prije tri stotine godina, početkom rujna 1714., trupe burbonskog kralja Španjolske Filipa V. slomile su obranu Barcelone. Bio je to početak sužavanja neovisnosti kneževine, ali i trenutak koji se, pomalo neobično, u Barceloni i danas obilježava kao nacionalni praznik, podsjećanje na nacionalnu

  ...
 • Komunistički manifest

  Manifest komunističke partije, poznat i pod imenom Komunistički manifest (njemački: Das Manifest der Kommunistischen Partei), prvi put objavljen 21. veljače 1848., predstavlja jedan od najutjecajnijih svjetskih političkih traktata. Instaliran od strane Komunističkog saveza i napisan od strane osnivača teorije komunizma Karla Marxa i

  ...
 • Komunizam

  Komunizam su definirali Karl Marx i Friedrich Engels 1848. u knjižici s naslovom "Komunistički manifest" koja je bila prvo objavljena u Londonu. Komunistički manifest je definirao utopiju i izraženo je protivljenje prema takvoj formi socijalizma koji se gleda kao sitno buržujski, a za komunizam u takvom društvu ne postoji privatno vlasništvo,

  ...
 • Koreja

  Suvremena korejska nacija nastala je miješanjem prastanovnika Korejskog poluotoka i doseljenika iz Mandžurije i Sibira. U II. stoljeću područje Južne Koreje zauzela je kineska vojska. Godine 57. na jugoistoku Koreje utemeljena je država Silla, 17. na jugozapadu država Paekche, a na sjeveru država Koguryo. U to vrijeme dolazi do snažna kineskoga

  ...
 • Marija Terezija i rat za austrijsko naslijeđe

  "Neka drugi ratuju, a ti se, sretna Austrijo, ženi". Ove riječi sjajno su opisivale politiku Maksimilijana, cara Svetog Rimskog Carstva, koji je Habsburge učinio najmoćnijom obitelji u Europi.

 • Marokanske krize

  Marokanska krize su u stvari francusko-njemački sukob oko Maroka. Francuska je pokušala pretvoriti Maroko u svoj protektorat,ali se Njemačka usprotivila i zaprijetila ratom. Budući da ni jedna strana nije bila spremna za rat nađen je kompromis. Maroko je ostao nezavisan,ali pod utjecajem Francuske. Druga marokanska kriza je također završena

  ...
 • Meksičko-američki rat

  14. rujna 1847. godine na Plaza de Armas u Ciudad de Mexicu ujahali su draguni s isukanim sabljama. Pratili su generala Winfielda Scotta koji je predvodio marš američke vojske do glavnog grada Meksika. Vojvoda od Wellingtona, pobjednik kod Waterlooa, taj je marš nazvao najvećim pothvatom tadašnjeg ratovanja.

 • Monarhija i prva republika Portugal

  Portugal je postao kraljevina 1139.g., a prvi kralj je bio Afonso I. Portugalski. Portugal je tijekom 15. i 16. stoljeća proširio svoj utjecaj. Slavne osobe tih stoljeća su: Fernando Magellan koji je oplovio svijet, Bartolomeo Diaz koji je dospio do Rta dobre nade i istočnog kraja Afrike, Vasco da Gama i ostali. Krajem

  ...
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla (Smiljan, 10. srpnja 1856. - New York, 7. siječnja 1943.), znanstvenik i inovator svjetskog glasa. Radio je u području elektrotehnike i radiotehnike, te je izumio okretno magnetsko polje i višefazni sustav izmjeničnih struja.

 • Oktobarska revolucija

  U Trećoj povijesti razgovaramo o događaju koji je 7. studenog 1917. zatresao svijet i otvorio novu povijesnu epohu. Ono što je tada - u oktobru po starom kalendaru koji je vrijedio u Rusiji - započelo, pretvorilo se u najorganiziraniji revolucionarni pokret u povijesti, obračun boljševika, koji su mislili da

  ...
 • Opijumski ratovi

  Opijumski ratovibili su ratovi između Kine i zapadnih sila. Dijele se na Prvi opijumski rat od 1839. do 1842. i na Drugi opijumski rat od 1856. do 1860.

 • Opijumski ratovi u Kini

  Godine 1793. britanski kralj George III. uputio je izaslanika u Kinu. Britanski kralj htio je da se Kina otvori za trgovinu s njegovom zemljom i da se u carskoj prijestolnici otvori veleposlanstvo.

 • Opsada Sinja

  U kolovozu 1715. godine Turci pokušavaju ponovno zavladati Sinjem te ga drže pod dugotrajnom opsadom. O događajima iz tog vremena postoji svjedočanstvo u pisanom obliku na talijanskom jeziku, tzv. "Dnevnik opsade Sinja". Prema njemu, tog kolovoza 1715. godine, hrabri puk Sinja i Cetinske krajine ispisao je najslavnije stranice svoje povijesti.

  ...
 • Otkriće Troje

  Heinrich Schliemann (Neubukow , 6. siječnja  1822 . - Napulj , 26. prosinca  1890 .), njemački  istraživač, najpoznatiji po svojem otkriću drevnoga grada Troje.

 • Otto von Bismarck

  Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (od 1865. grof, od 1871. knez (Fürst) od Bismarck-Schönhausena, od 1890. vojvoda lauenburški) (Schönhausen, 1. travnja 1815. – Friedrichsruhe, 30. srpnja 1898.) je jedan od najvažnijih vođa u 19. stoljeću; kao kancelar pruskoga kraljevstva (1862. – 1890.) ujedinio je Njemačku serijom

  ...
 • Poljska u doba podjela

  Tri podjele Poljske odigrale su se u 18. stoljeću i tim podjelama prestala je postojati Poljska (Poljsko-Litavska Unija ) kao neovisna država. Postojale su tri podjele:

  • 5. kolovoza 1772.
  • 23. siječnja 1793.
  • 24. listopada 1795.

  Poljsku su podijelili Rusko Carstvo, Pruska i Habsburška

  ...
 • Položaj radničke klase u Engleskoj

  I prije Engelsa vrlo mnogi su prikazivali patnje proletarijata i ukazivali na nužnost da mu se pomogne. Engels je prvi rekao da proletarijat nije samo klasa koja pati; da baš taj sramni ekonomski položaj, u kome se proletarijat nalazi, njega nezadrživo gura naprijed i nagoni da se bori za svoje konačno oslobođenje. A

  ...
 • Portugalska pomorska sila

  Princ Henrik Moreplovac, sin kralja Joaoa I, je bio najveći krivac zašto je Portugal postao jedna od vodećih kolonijalnih svjetskih sila. Tokom 15. i 16. stoljeća Portugalci su istraživali Atlantski ocean, otkrili Azore i Madeiru (koji su i danas u sastavu te države), kao i Zelenortsko Otočje, oplovljavali su afričku obalu,

  ...
 • Povijest Japana

  Japanski povjesničari japansku povijest dijele na sljedeći način:

  Jomonsko razdoblje (Jomon jidai), od oko 10.000 pr. Kr. do otprilike 300. pr. Kr. Razdoblje je dobilo ime po ukrasima na predmetima koji su pronađeni iz tog doba.

  Razdoblje Yayoi (Yayoi jidai) počelo je oko 300 pr. Kr. a završilo oko 300. godine. Yayoi kultura

  ...
 • Povijest Mozambika

  Kada su Portugalci 1498. godine doplovili do Mozambika, našli su brojne arapske trgovce uz obalu. Prvi europljanin na mozambičkom tlu je bio portugalski moreplovac Vasco da Gama. Portugalci su izgradili brojne luke i tvrđave uz obalu koji su postali redovite postaje na putu za istok.

 • Povijest nafte do Drugog svjetskog rata

  Titusville je bio sporo rastuća zajednica do 1850, kada je nafta bila otkrivena na tom području SAD. Bilo je poznato postojanje nafte, ali isprva nije bilo praktičnog načina za njeno izdvajanje. Njezina glavna primjena je u to vrijeme bila kao lijek za životinje i ljude. U kasnim 1850-im tvrtka Seneca Oil Company

  ...
 • Povijest socijaldemokracije

  Socijaldemokratske stranke utemeljuju sastavnice političkog djelovanja produbljivanjem političke demokracije i socijalnih sadržaja. Svoje ciljeve postižu reformističkim metodama. Pojam reformizma oznaka je socijaldemokracije europskih zemalja (Njemačke, Austrije, Velike Britanije). Nastanak i razvoj socijaldemokracije najlakše se prati kroz

  ...
 • Pruska

  Pruska ili Prusija (njem. Preußen, lat. Borussia) je prvobitno bilo područje naseljeno od baltičkog plemena Prusa, kasnije zemlja Njemačkog viteškog reda, a od 16. stoljeća vojvodstvo poljskih vazala Hohenzollerna koje je 1618. stupilo u personalnu uniju s Brandenburškom markom. Nakon Švedske pobjede u ratu protiv Poljske, Istočna Pruska je dobila

  ...
 • Prusko-francuski rat i stvaranje Njemačke

  Godine 1870. kod francuskog grada Sedana francuska vojska doživjela je svoj do tada najteži poraz. Pruska vojska predvođena Helmutom von Moltkeom kod tog je grada opkolila i porazila glavninu francuske vojske. Zarobljen je i francuski car Napoleon III. Car je pokušao ublažiti poraz i krenuo prema

  ...
 • Rat za austrijsku baštinu

  Austrijski nasljedni rat trajao je od 1740. do 1748. godine. U njemu su sudjelovale sve europske sile osim Poljsko-Litavske Unije, Portugala i Osmanskog Carstva. Rat je započeo pod izgovorom da nadvojvotkinja Marija Terezija Austrijska nema pravo naslijediti Austriju i ostale habsburške posjede zato što je žena, a žene prema

  ...
 • Razdoblja

  Pronađite povijesno razdoblje koje vas zanima pomoću tagova ovog članka:

 • Roza Luksemburg

  Rosa Luxemburg, 5. ožujka 1871. - 15. siječnja 1919., bila je poljska i naturalizirana njemačka revolucionarna socijalistica, marksistički filozof i antiratni aktivist.

 • SAD i južni susjedi

  Američka vanjska politika u 18. I 19. st. prema nekadašnjim španjolskim kolonijama u Srednjoj i Južnoj Americi.

 • Sedmogodišnji rat

  Sedmogodišnji rat (ponegdje je trajao i 9 godina), koji se naziva i Pomeranski rat ili Francusko-indijanski rat, odvijao se 1754. i 1756-1763., a sukobljene su strane bile Velika Britanija, britanske kolonije u Sjevernoj Americi, Pruska i Hannover protiv Francuske (i Nove Francuske (Kanade)), Austrije, Rusije,

  ...
 • Sedmogodišnji rat

  Sedmogodišnji rat (ponegdje je trajao i 9 godina), koji se naziva i Pomeranski rat ili Francusko-indijanski rat, odvijao se 1754. i 1756-1763., a sukobljene su strane bile Velika Britanija, britanske kolonije u Sjevernoj Americi, Pruska i Hannover protiv Francuske (i Nove Francuske (Kanade)), Austrije, Rusije, Švedske i Saske.

  ...
 • Stvaranje kineske republike

  Tijekom 19. stoljeća Kina je proživljavala krizu sistema, uzrokovanu brojnim ustancima i poniženjima od vanjskih sila (Opijumski rat). Godine 1839. Kinezi su pokušali zaustaviti britansku trgovinu opijumom. Britanci su pokrenuli rat i natjerali Kineze da otvore luke strancima za trgovanje i Britancima prepuste Hong Kong. Slične

  ...
 • Tajvan

  Republika Kina, poznata kao i Tajvan je djelomično priznata de facto država, koja se nalazi većim dijelom na otoku Tajvan u istočnoj Aziji. Zajedno sa susjednim manjim otočnim skupinama Peskadori, Quemoy i Matsu od 1949. funkcionira kao de facto neovisna država koja sebe naziva Republika Kina. Vlasti Narodne Republike Kine kao i većine država

  ...
 • Useljenici u SAD

  Druga polovica 19. stoljeća donosi do tada neviđenu seobu ljudi iz Evrope u SAD. Amerikanci su preferirali useljenike iz tzv. Stare Evrope, dok su mi useljenici iz Istočne Evrope i posebno tadašnje Austro-Ugarske bili čudni, čak i neprihvatljivi.

 • Viktorijanci

  Nakon što je 20.6.1837. preminuo kralj William IV., na prijestolje u Londonu sjela je princeza Viktorija. Imala je tada jedva osamnaest godina. Vladala je pune 64 godine. Razdoblje koje se obično naziva viktorijanskim dobom započelo je početkom tridesetih godina 19. stoljeća, nakon što je Britanija uvela

  ...
 • Židovska dijaspora

  Mnogi narodi svijeta imaju svoje dijaspore, no sinonim za dijasporu mogu biti Židovi. Židovi su živjeli ili žive posvuda, od Kavkaza i Afganistana do Europe i Amerika.