Istočna i Srednja Europa

Završetak Drugog svjetskog rata i poraće u Srednjoj i Istočnoj Europi.

Nakon Drugog svjetskog rata, Evropa je proživjela vrlo dinamična desetljeća. Prvo je započela obnova sve podjeljenijeg kontinenta koju je obilježio i Marshallov plan. Započeo je blokovski hladni rat. Zapadna se Evropa ekonomski dobro razvijala u sjeni prijetnje konačnog sukoba sa socijalističkim zemljama predvođenima SSSR-om. Istok je imao svoje probleme koji su kulminirali u intervencijama u Mađarskoj i Čehoslovačkoj. Demokratizacija i borba za ljudska prava, ali i studentski pokreti, socijalni nemiri i neprekidna špijunaža konačno su doveli do pada Berlinskoga zida i velikih političkih promjena na tlu Evrope. O svemu tome iz ugla vrsnog novinara i publicista koji je, živeći u Londonu, na svoj način pratio ova zbivanja. 

Istočna i Srednja Europa

Sugovornik: Krsto Cviić

98.2 MB

Skini