Kuga 1348.

Godine 1346. u jednoj tučnjavi na poluotoku Krimu između trgovaca iz Genove i stanovnika Krima poginuo je jedan od stanovnika Krima. Bila je to izlika da Tatari napadnu đenovsku trgovačku postaju u gradu Tani.

Đenovljani su onda sklonište potražili u Kaffi, današnjoj Feodoziji na Krimu. Tatari pod vodstvom kana Janibega okružili su Kaffu i počeli opsadu. Nakon godinu dana opsade na stotine Janibegovih vojnika počelo je umirati od neke pošasti i kan je morao prekinuti opsadu Kaffe. Ali, prije nego što je napustio okolicu grada, Janibeg je još jedanput iskoristio svoje opsadne sprave. Istim onim katapultima iz kojih je gađao grad kamenjem i plamenim kuglama kan je u Kaffu bacio mrtva tijela svojih vojnika. Gradom se proširila pošast koja je ubijala kanove vojnike. Stanovnici Kaffe u strahu od pošasti ukrcali su se u brodove i krenuli prema svojoj Genovi. S tim brodovima ta je pošast došla je u Europu.

Urednici: Dario Špelić i Lada Džidić

Voditelj: Dario Špelić

Emitirano: 09.03.2014.

Kuga 1348. - link

Skini emisiju

Preporuka sa Povijesti četvrtkom: Kuga

Preporuka sa Povijesti četvrtkom: Kuga u Dubrovniku