Moć

 

Moć je mjera sposobnosti osobe da kontrolira okolinu oko sebe, uključujući ponašanje drugih ljudi. Pojam autoritet često se koristi za moć, koju društvena struktura doživljava kao legitimnu. Moć se može smatrati zlom ili nepravednom, ali se njezina primjena prihvaća kao endemska za ljude kao društvena bića.

Korištenje moći ne mora uključivati prisilu (silu ili prijetnju silom). U jednoj krajnosti, više nalikuje onome što svakodnevni govornici engleskog nazivaju "utjecaj", iako neki autori prave razliku između moći i utjecaja - načina na koji se moć koristi (Handy, C. 1993. Razumijevanje organizacija).

Velik dio sociološke rasprave o moći vrti se oko pitanja omogućavajuće prirode moći. Sveobuhvatan prikaz moći može se pronaći u Steven Lukes Power: A Radical View gdje on raspravlja o tri dimenzije moći. Dakle, moć se može promatrati kroz različite oblike ograničenja ljudskog djelovanja, ali i kao ono što čini djelovanje mogućim, iako u ograničenom opsegu. Velik dio ove rasprave povezan je s djelima francuskog filozofa Michela Foucaulta (1926.-1984.), koji, slijedeći talijanskog političkog filozofa Niccolòa Machiavellija (1469.-1527.), vidi moć kao "složenu stratešku situaciju u određenom društvu [društvenom kontekstu]". Budući da je duboko strukturalan, njegov koncept uključuje i ograničenja i mogućnosti. Za čisto omogućavajući (i voluntaristički) koncept moći pogledajte radove Anthonyja Giddensa.

Moć

Sugovornik: Žarko Puhovski

64.5 MB

Skini