Polja smrti

Polja smrti su lokacije u Kambodži gdje je veliki broj ljudi ubijen i sahranjen za vrijeme režima Crvenih Kmera. Tu je pogubljeno najmanje 200,000 ljudi (dok se procjenjuje da je ukupan broj mrtvih kao posljedica politike Crvenih Kmera, uključujući bolesti i izgladnjenost, od 1.4 do 2.2 milijuna od ukupne kambodžanske populacije od 7 milijuna). Emisija opisuje posjet grupe jugoslavenskih novinara Pol-Potovoj Kambodži.

 

Polja smrti

Sugovornik: Maroje Mihovilović

22.2 MB

Skini