Energija i geopolitika

Geopolitika je znanstvena disciplina koja proučava utjecaj prostora na politiku. U tome je važno analiziranje odnosa prirodnih resursa u prostoru te njihov utjecaj na političke odnose i porast političke moći. Neki prirodni resursi poput ugljena i čelika gube na značenju, dok drugi poput energetskih resursa, nafte, a u posljednje vrijeme i prirodnog plina postaju sve važniji. Prostor globalizacijom relativno gubi na važnosti kao primarni motiv u borbi za političku moć.

Suvremeno gospodarstvo je nezamislivo bez obilne i stalne opskrbe energijom, što se posebno odnosi na industriju. Suvremeni promet, vojske, sustavi nacionalne i javne sigurnosti, financijski sustavi, zdravstveni i obrazovni sustavi i njihovo uredno djelovanje, također presudno zavise o dovoljnoj opskrbi energijom. Energija je postala krvotokom suvremene civilizacije. S porastom važnosti energije za gospodarstvo i geopolitika energije postaje sve značajnija geopolitička disciplina. Kako koji izvor energije dobiva stratešku važnost raste njegova geopolitička uloga i geopolitička uloga energije u cjelini.

Dok je ugljen bio glavnim energetskim temeljem industrijalizacije i osnovom za proizvodnju oružja, geopolitičke prosudbe temeljile su se na zalihama i proizvodnji ugljena. Nakon što je nafta dobila strateško značenje, zalihe nafte postale su najvažniji čimbenik u geopolitici energije. Danas se geopolitičkoj ulozi nafte posve približio prirodni plin. Štoviše, u geopolitičkim prosudbama razvitka do 2030. i 2050. računa se kako će prirodni plin, njegove zalihe, proizvodnja i međunarodni transportni putovi postati glavnim čimbenikom geopolitike energije. 

Energija i geopolitika

Sugovornik: Igor Dekanić

65.1 MB

Skini