Francuzi u Indokini

Francuska Indokina bilo je do 1954. ime francuske kolonije u Indokini, na području današnjih Laosa, Kambodže i Vijetnama. Veličina područja bila je oko 663.000 km2. Službeno ime kolonije glasilo je Union Indochinoise (Indokineska unija; Liên bang Đông Dương). Osnovana je 1887. i objedinjavala je tri dijela Vijetnama, (Cochinchine, Annam i Tongking) kraljevstvo Kmera i (od 1893.) Laos. Na čelu uprave bio je generalni guverner sa sjedištem u Hanoju, a podređeni su mu bili guverner Cochinchine kao i vrhovni upravitelji Annama, Tongkinga, Laosa i Kambodže.

Borba za oslobađanjem od kolonijalne vlasti vodila se cijelo vrijeme francuske kolonijalne vladavine, da bi vrhunac doživjela koncem Drugoga svjetskog rata, kada je oslobodilački pokret, predvođen komunističkim Viet Minhom, koji je vodio Ho Ši Min, a zbog borbe protiv Japanaca imao je potporu SAD-a, nakon kapitulacije Japana prerastao u općenarodni ustanak protiv kolonijalnih vlasti. Ustanak je poznat kao Kolovoška revolucija. U Hanoiu je 2. rujna 1945. proglašena Demokratska Republika Vijetnam, a za predsjednika je proglašen Ho Ši Min (Ho Chi Minh).

To je izazvalo intervenciju kineskih snaga Kuomintanga u sjevernom te britanskih i francuskih u južnom Vijetnamu. Da bi uništili novouspostavljenu državu, Francuzi su od 1945. do 1954. vodili borbe protiv vijetnamske vojske. No, poslije poraza pri Dien Bien Phuu 1954. godine Francuska je pristupila mirovnim pregovorima koji su okončani na konferenciji u Ženevi u srpnju 1954. Tada su zaraćene strane potpisale akt o prekidu vatre, a Francuska je priznala Demokratsku Republiku Vijetnam. Iste godine Francuska Indokina izdvaja se iz Francuske unije, a 20. srpnja Indokineska konferencija (poznata i pod imenom Ženevska indokineska konferencija) potvrđuje puni suverenitet Kambodže, Laosa i Vijetnama.

Francuzi u Indokini

Sugovornik: Robert Barić

42.4 MB

Skini